บริษัท รอยัล ฟู้ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
51/36 หมู่ 2 ถนน สุคนธสวัสดิ์
แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์ : 0 2570 9903
แฟกซ์ : 0 2570 9771
มือถือ : 08 6454 1554
อีเมล์ : contact@royalfoodcenter.com

Do you want to know more about Royal Food?
Call Us! 66 (0) 2570 9903
or
email us at
contact@royalfoodcenter.com* ท่านสามารถทำการจองงานเลี้ยงได้ หลังจากวันนี้ 10 วัน / Reservations can be made 10 days after today *
ท่าน
บาท
                             


          


ทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการติดต่อกลับไป และขอขอบพระคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ รอยัล ฟู้ด เซ็นเตอร์