Monk Ceremony

หนึ่งในรูปแบบการจัดงานที่เป็นที่นิยมสำหรับลูกค้า
เมนู รายการเลี้ยงพระ
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่ต้องการจัดงานเลี้ยงพระ เพื่อขึ้นบ้านใหม่ หรืองานมงคลต่างๆ

ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามรายการข้างล่างนี้
หรือ  ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02- 570-9903
 
 
Download Monk Ceremony menu