บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
ด้วยประสบการณ์ กว่า 15 ปี
Gains more Reliability
from Customers

ติดต่อเรา

บริษัท รอยัล ฟู้ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 73 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ซอย 5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information

ข้อมูลการจัดเลี้ยง / Banquet Information

* ท่านสามารถทำการจองงานเลี้ยงได้ หลังจากวันนี้ 10 วัน / Reservations can be made 10 days after today *
ท่าน
บาท

รายละเอียดที่ท่านต้องการเพิ่มเติม / Additional Details

ทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการติดต่อกลับไป และขอขอบพระคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ รอยัล ฟู้ด เซ็นเตอร์