ทุ่มเทเพื่อลูกค้ามากที่สุด
Serve you our Superior
Catering Services by our
Professional Teams

เมนูรอยัลฟู้ด

Monk Ceremony - อาหารพระ

เพื่อความสะดวกในการจัดงานเลี้ยง งานทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท การออกแบบเมนูตอบสนองให้ลูกค้าสามารถเลือกแต่ละหมวดหมู่ในตามความต้องการ