ทุ่มเทเพื่อลูกค้ามากที่สุด
Serve you our Superior
Catering Services by our
Professional Teams

เมนูรอยัลฟู้ด

Conference - ประชุม สัมมนา

เราได้ออกแบบเมนูเพื่อรองรับการจัดประชุมสัมมนาในองค์กร อาทิ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การเลี้ยงขอบคุณลูกค้า การจัดอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กร เป็นต้น

ทั้งนี้เราได้ นำเสนอเมนูของว่าง ( คอฟฟี่เบรค ) และอาหารกลางวันในรูปแบบราคาพิเศษvเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าองค์กร ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งทีมงานในการดูแลความเรียบร้อย และประสานงานใน ส่วนต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

รายการอาหารได้ถูกคัดสรร เพื่อให้เกิดความหลากหลายและไม่เกิดการซ้ำและจำเจกับกลุ่มลูกค้า หากใช้บริการเป็นช่วงระยะเวลานาน หากลูกค้า หรือองค์กร หน่วยงานใดต้องการข้อมูล หรือ ต้องการให้ เราเข้าไปรับผิดชอบการบริหาร จัดการ รวมถึงดูแลเรื่องของอาหารประชุมสัมมนา อาหารสำหรับหมู่คณะ เรามีบริการนี้ด้วยเช่นกัน