ทุ่มเทเพื่อลูกค้ามากที่สุด
Serve you our Superior
Catering Services by our
Professional Teams

เมนูรอยัลฟู้ด

Snack Box / Meal Box - อาหารกล่อง

อาหารกล่อง และอาหารว่างถูกออกแบบมา เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร มหาวิทยาลัย บริษัทนำเที่ยวต่างๆ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการรับประทาน จุดเด่น ของเรา คือ อาหารทุกชนิด ที่ออกไปสู่ลุกค้าจะมีความสดใหม่เสมอ นอกเหนือจากเมูตัวอย่างที่เรานำเสนอแล้ว ลูกค้าสามารถ ออกแบบรายการอาหารตามความต้องการได้อีกด้วย

ดังที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ให้จัดทำอาหารกล่องในวาระพิเศษต่างๆ อาทิ อาหารกล่องสำหรับบัณฑิตในงานพิธีประสาทปริญญาบัตรจากหลากหลายสถาบัน กลุ่มสัมมนา องค์กร และบริษัทนำเที่ยวต่างๆ

เมื่อปี่ที่ผ่านมา พ.ศ. 2554 เราได้เป็นผู้จัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นความปลาบปลื้มใจหาที่สุดมิได้ ของเราชาว รอยัล ฟู้ด เซ็นเตอร์ ทุกคนที่ได้รับโอกาสนี้ ในการถวายงานรับใช้พระองค์ท่าน...